Ναυτεργατικό Ατύχημα

Η εργασία στη ναυτιλιακή βιομηχανία πολλές φορές συνεπάγεται αμέτρητους κινδύνους σε θάλασσα και ξηρά. Ένας μη επαρκώς συντηρημένος εξοπλισμός ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των εργαζομένων σε πλοία ή λιμάνια.

Είναι καθήκον και ευθύνη των πλοιοκτητών να εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε καταστάσεις. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, όχι μόνο ένα σωστά εξοπλισμένο σκάφος αλλά και τη στελέχωση αυτού με τον κατάλληλο αριθμό επαρκώς εκπαιδευμένων ναυτικών.

Εάν εργάζεστε σε σκάφος και παρ’ όλα τα μέτρα προστασίας που μπορεί να έχει λάβει η πλοιοκτήτρια εταιρεία, υποστείτε σωματική (ή ψυχική) βλάβη εν ώρα εργασίας, τότε δικαιούστε αποζημίωσης. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από το εάν το συμβάν (ασθένεια ή ατύχημα) οφείλεται σε παράβαση πρωτοκόλλου ασφαλείας ή απλώς σε αμέλεια της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Αρκετές φορές οι εργοδότες (στην προκειμένη περίπτωση, οι πλοιοκτήτες) μπορεί να ισχυριστούν, ότι το ατύχημα δε συνέβη εν ώρα εργασίας ή ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο ισχυρίζεται ο εργαζόμενος. Επομένως, για να λάβετε την αποζημίωση που δικαιούστε, θα πρέπει πρωτίστως να αποδειχθεί ότι ο τραυματισμός ή η ασθένεια προκλήθηκε εν ώρα υπηρεσίας.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλες οι υποθέσεις αναλύονται από εξειδικευμένους  συνεργάτες,  ιατροδικαστές και τεχνικούς συμβούλους οδηγώντας μας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας