Εργατικά Ατυχήματα

Τα εργατικά ατυχήματα ποικίλουν . Εργατικά ατυχήματα μπορούν να συμβούν σε όλες τις ηλικίες εργαζομένων από 15-19 ετών οπού παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό, 35- 44 ετών  οπού εδώ έχουμε τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα έως και 65-70 ετών. Μπορούν ακόμα να συμβούν εντός του εργασιακού χώρου αλλά και εκτός αυτού, όπως για παράδειγμα τα εργατικά τροχαία ατυχήματα.

Οι τραυματισμοί διαφέρουν από ατύχημα σε ατύχημα και οι κίνδυνοι μειώνονται η αυξάνονται ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος. Ατυχήματα που αποφέρουν ακρωτηριασμούς, τραυματισμούς από πτώση αντικειμένων , τραυματισμοί από ολίσθηση και πτώση του εργαζομένου και τα τροχαία ατυχήματα είναι αυτά που εμφανίζονται κατά μεγαλύτερο ποσοστό .

Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων το έχει με διαφορά ο κλάδος των κατασκευών σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ σε ποσοστό 23% σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους που ακολουθούν με ποσοστά της τάξεως του 12-13% και είναι τα επαγγέλματα που αφορούν μεταφορές. Στατιστικά ανά έτος στους 100.000 εργαζομένους συμβαίνουν 2 θανατηφόρα ατυχήματα.

Η εμπειρία μας μετά από 30 χρόνια ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο κλάδο μας δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε, να επεξεργαστούμε και να δράσουμε ανάλογα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποζημίωση – μελλοντική εξασφάλιση προς τον παθόντα η την οικογένεια του .

areas of practise
Τραυματισμός πτώση αντικειμένων
areas of practise
Τραυματισμοί από ολίσθηση με πτώση
areas of practise
Τροχαία ατυχήματα κατά την εργασία
Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας