Τουριστικό Δίκαιο & Ακίνητα

Το Τουριστικό Δίκαιο είναι ένας ειδικός κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει το κοινωνικό φαινόμενο του τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί μία κοινωνική δραστηριότητα που προϋποθέτει τη μετακίνηση ενός ή και περισσότερων προσώπων για αναψυχή.

Το γραφείο μας γνωρίζει και ασχολείται με θέματα σχετικά με τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, των ειδικών τουριστικών υποδομών και των εμπλεκομένων φορέων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα του Τουρισμού.

Το  "Τουριστικό δίκαιο" έχει ως αντικείμενο τις θεσμικές δομές και λειτουργίες του χώρου του τουρισμού με θέματα που άπτονται με τη δημόσια Διοίκηση και τον τουρισμό, με ιδιαίτερη αναφορά σε θεσμούς και Οργανισμούς στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η μέριμνα, εποπτεία και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ), η εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ ΑΕ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό καθώς και οι σχετικές με τον τουρισμό διατάξεις του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Ακόμα το γραφείο μας διαθέτει εξιδεικευμένο συνεργάτη ο οποίος αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης  GOLDEN VISA  προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλο το φάσμα της διαδικασίας σε συνεργασία με τα κορυφαία μεσιτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα  και σε συνεργασία με επενδυτικούς συμβούλους για προτάσεις ασφαλών επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

 

 

Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας