Αυτοκινήτων

Τα περισσότερα τροχαία στην χώρα αφορούν συγκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων.

Από την μια πλευρά τα τελευταία χρόνια η τάση  είναι σαφώς πτωτική, κάτι το οποίο αποδεικνύεται εύκολα αν παρατηρήσει κάνεις τους αριθμούς από το έτος 2010 έως και το 2014 οπού εμφανίζεται μείωση ποσοστού 37% το οποίο έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους θανάτους, οι περισσότεροι προκλήθηκαν έπειτα από σύγκρουση αυτοκίνητων η/και δικύκλων  (39,0%). Βασικό χαρακτηριστικό για την πρόκληση των τροχαίων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), οι οδηγοί  μεταξύ 15 και 29 ετών είναι η ηλικιακή ομάδα η οποία πλήττεται σε μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως από τα τροχαία. Παράγοντες με καταλυτικό  ρολό στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων από την ομάδα αυτή είναι η έλλειψη εμπειρίας, η άγνοια κινδύνου και η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων τους.

Για να υπάρξει δραστική βελτίωση στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αποκτήσουν σωστή νοοτροπία και οδηγική συμπεριφορά .

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Υποθέσεις όπως τροχαία με απλούς τραυματισμούς, με σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι υποθέσεις αναλύονται από εξειδικευμένους συνεργάτες τεχνικούς συμβούλους,  ιατροδικαστές και αναλυτές ατυχημάτων.

Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας