Ναυτικό Ατύχημα

Η εργασία στη ναυτιλία απαιτεί πολλές δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την κατάρτιση σε θέματα χειρισμού μηχανών για την πλοήγηση σκαφών και τη συντήρηση πλοίων και αποβάθρων. Ακόμη, περιλαμβάνουν διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων, όπως επίσης επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών. Γενικά, αφορούν στη διαχείριση σκαφών και επιβατών.

Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης κινδύνου, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τις λιμενικές αρχές, απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως ο καιρός, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Ωστόσο, πολλά ναυτικά ατυχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται, επίσης, παράκτιοι τραυματισμοί που σχετίζονται με θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η αλιεία, μπορεί να προκύψουν εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού, έλλειψης κατάρτισης ή αμέλειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:

1) Ολίσθηση και πτώση

2) Πτώση στη θάλασσα

3) Έκθεση σε χημικά προϊόντα- Τοξικές αναθυμιάσεις σε κλειστούς χώρους

4) Ελαττωματικός ή μη επαρκής εξοπλισμός

5) Ανεπαρκής εκπαίδευση

Παράλληλα, μεταξύ των ναυτικών ατυχημάτων αναφέρονται συχνά:

1) Τραυματισμοί στο κεφάλι

2) Τραυματισμοί στα μάτια

3)  Σπασμένα (ή ακρωτηριασμένα) άκρα

4) Χημικά εγκαύματα

5) Ηλεκτροπληξία

Τα ατυχήματα αυτά πολλές φορές έχουν σοβαρές επιπτώσεις οδηγώντας ακόμη και στον θάνατο. Εάν εσείς ή κάποιο δικό σας άτομο έχει πέσει θύμα ναυτικού ατυχήματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο, καθώς ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, με εμπειρία σε θέματα ναυτικών ατυχημάτων, θα αναλάβουν να εξετάσουν την υπόθεσή σας, αναλύοντας όλα τα επιμέρους στοιχεία με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας