Ιατρική Αμέλεια

Τα τελευταία χρονιά υπάρχει η τάση τα ιατρογενή λάθη να αυξάνονται πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται ολοένα οι μηνύσεις και oι αγωγές προς τους ιατρούς και τα νοσοκομεία,

Η έννοια της ιατρικής ευθύνης  πολλές φορές είναι συνώνυμη με την ιατρική αμέλεια ή το ιατρικό λάθος.

Αυτό συμβαίνει μερικές φορές διότι η ασθένεια πλέον δεν αντιμετωπίζεται ολιστικά, αλλά υπό το πρίσμα της απόλυτης εξειδίκευσης. Για να αποφευχθεί αυτό την αποκλειστική ευθύνη έχει ο γιατρός ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και να αντιμετωπίζει τον ασθενή του με τεράστιο ενδιαφέρον και σφαιρικές γνώσεις, πέραν της εξειδίκευσης του, αλλά και να τηρεί τους κανόνες της δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος.

Ακόμα οι χώροι των νοσοκομείων θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες που αφορούν καθαρισμό η αποστείρωση νοσοκομειακών χώρων ή χειρουργείων. Ευθύνη λοιπόν βαρύνει κατά κύριο λόγο στον ιατρό που έχει αναλάβει το περιστατικό ως θεράπων και ο οποίος δεν θα ενεργήσει σύμφωνα με τους κανόνες τις επιστήμης του (lege artis) αλλά και σε τρίτους όπως για παράδειγμα το προσωπικό του νοσοκομείου που ευθύνεται για την απολύμανση του χειρουργείου και άλλες σημαντικές διαδικασίες.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Υποθέσεις όπως θάνατος κατά το χειρουργείο, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις , επιπλοκές κατά τη αναισθησία, καθυστερημένη διάγνωση η λανθασμένη διάγνωση με αποτέλεσμα το αρχικό πρόβλημα να εξελιχθεί και να αποβεί μοιραίο η να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από το αρχικό, ιατρικά λάθη – παραλείψεις – επιπλοκές  κατά το χειρουργείο, αλλά και άλλες περιπτώσεις σε συνεργασία πάντα με κορυφαίους ιατροδικαστές αλλά και ιατρικούς συμβούλους με στόχο την δικαιότερη δυνατή αποζημίωση προς τον ασθενή-παθόντα.

areas of practise
Καθυστερημένη διάγνωση
areas of practise
Παραλήψεις - επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων
areas of practise
Λανθασμένη αντιμετώπιση – διαχείριση ασθενούς
areas of practise
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
areas of practise
Επιπλοκή Αναισθησίας
Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας