Ιατρική Αμέλεια: Τι ισχύει και πώς να διεκδικήσετε αποζημίωση

ιατρικη αμελεια

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων προς ασθενείς που οφείλονται σε ιατρική αμέλεια γίνονται γνωστές.

Η ιατρική ευθύνη είναι μια ειδικότερη έκφανση της ευθύνης προς αποζημίωση, σε περίπτωση που ένας ιατρός ή νοσοκομείο ζημιώσει παράνομα κάποιον ασθενή.

Πότε όμως υπάρχει Ιατρική Αμέλεια

Ιατρική αμέλεια έχουμε σε περιπτώσεις όπου ο υπεύθυνος Ιατρός δεν τηρεί τους κανόνες της Ιατρικής και της επιστήμης λόγω άγνοιας, αστοχίας, πλημμελούς προετοιμασίας ή κακής και λανθασμένης εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιατρός οφείλει να επιδεικνύει την ανάλογη προσοχή καθώς σε διαφορετική περίπτωση εγείρεται θέμα σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό πως τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διαρκώς ο κλάδος δικαίου που έχει ως επίκεντρο την πλημμελή ιατρική συμπεριφορά ( κοινώς ιατρική αμέλεια).

Πώς επιδικάζεται η Ιατρική Αμέλεια

Υπάρχουν δύο τομείς που σχετίζονται με την Ιατρική Αμέλεια: Το ποινικό και το αστικό Δίκαιο.

Όσον αφορά στις ποινικές ευθύνες, εφαρμόζονται τα άρθρα 302 και 314 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία βρίσκουν ούτως ή άλλως εφαρμογή σε περιπτώσεις αμέλειας (τροχαία ατυχήματα). Δεν υπάρχουν δηλαδή εξειδικευμένες ποινικές διατάξεις που να αφορούν στην πλημμελή συμπεριφορά των ιατρών αλλά οι περιπτώσεις αυτές υπάγονται στις γενικότερες διατάξεις περί αμέλειας και μη τήρησης των κατάλληλων και εγκεκριμένων διαδικασιών.

Η ποινική υπόθεση κινείται μετά από σχετική μήνυση του παθόντος και κάποιες φορές αυτεπαγγέλτως.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως στο ποινικό Δίκαιο ισχύει ασφαλώς το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου, κάτι που γίνεται και στην περίπτωση της Ιατρικής Αμέλειας μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Η αστική υπόθεση κινείται μετά από την άσκηση αγωγής από πλευράς του παθόντος εναντίον του Ιατρού ή της Ιατρικής μονάδας.. Η αγωγή ασκείται στα Πολιτικά Δικαστήρια εάν πρόκειται για ιδιώτη Ιατρό και στα Διοικητικά Δικαστήρια, εάν πρόκειται για ιατρό του ΕΣΥ.

Αν και το αποτέλεσμα της μίας διαδικασίας επηρεάζει την άλλη, ωστόσο το ένα δικαστήριο τυπικά δε δεσμεύεται από την απόφαση του άλλου.

Ένα συχνό παράδειγμα είναι το ποινικό δικαστήριο να κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο αλλά το αστικό να τον θεωρεί υπεύθυνο και να τον υποχρεώνει στην καταβολή αποζημίωσης.

Είναι προφανές πως σε υποθέσεις Ιατρικής Αμέλειας, οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και για τις δυο πλευρές:

- Για τον μεν γιατρό, πέρα από την καταβολή ή όχι της όποιας ποινής ή αποζημίωσης, είναι βαρύνουσας σημασίας το γεγονός πως διακυβεύεται η ιατρική του φήμη και η δυνατότητα άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας μελλοντικά εφόσον πληγεί σημαντικά η υπόληψή του από μια δικαστική απόφαση.

- Για τον ασθενή από την άλλη, είναι ιδιαίτερης σημασίας η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του και η απόδοση δικαιοσύνης, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις όπου η ιατρική αμέλεια οδήγησε σε σοβαρές σωματικές βλάβες ή ακόμα και σε απώλεια ζωής.

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών οφείλει να διαγνώσει την αλήθεια και να καταλογίσει ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν

Πρέπει να λάβετε υπόψη πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα ελληνικά δικαστήρια επιδικάζουν υψηλά ποσά ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανάτου).

Τι να κάνετε σε περίπτωση Ιατρικής Αμέλειας

Επειδή τα περιστατικά διαφέρουν και δεν πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να μιλάμε γενικά και αόριστα, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8826 155, ώστε να σας ενημερώσουμε για όσα χρειάζεστε και να εκτιμήσουμε τη δική σας ξεχωριστή περίπτωση.

Καλέστε μας
Μιλήστε με έναν από τους δικηγόρους μας για το πρόβλημα σας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Γράψτε μας